Waar gaan wij voor?

  • Voor leerlingen die in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs vastlopen en een veilige haven zoeken om vandaar uit weer tot leren te komen
  • Voor leerlingen die moeite hebben met leren en behoefte hebben aan kleine klassen en een helder stappenplan
  • Voor leerlingen die de weg naar school weer willen vinden en aandacht en respect verdienen.
Meer lezen

"Als je bij ons over de drempel stapt, dan kom je in ons hart"

Vrijeschool onderwijs

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten.

Oudertevredenheid

Onze school heeft volgens het laatste tevredenheidsonderzoek onder de ouders een 8,1 gekregen.

Wij zitten bij School de Lans echter niet stil. Het kan nog beter! Daar werken we elke dag heel hard aan, zodat uw kind zich op allerlei gebieden nog beter kan ontwikkelen. Meer weten, ga naar onderzoek.

Vrijescholen groeien

Het aantal ouders en leerlingen dat kiest voor de vrijeschool blijft toenemen. Het totaal aantal vrijeschoolleerlingen in Nederland steeg het afgelopen jaar met 6%.

In het primair onderwijs groeiden de vrijescholen, tegen de landelijke krimp in, met 4,6% en in het voortgezet vrijeschoolonderwijs groeide het aantal leerlingen met 8,2%.

In een breder perspectief laat de groei van de afgelopen jaren een trend zien met een aantal jaren op rij vergelijkbare groeicijfers. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op vrijescholen met bijna 24%. Met de toename van ruim 4.750 leerlingen volgen nu 24.770 kinderen in Nederland vrijeschoolonderwijs op 74 scholen in het primair onderwijs en 20 scholen en vrijeschoolafdelingen in het voortgezet onderwijs.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: