Onderwijsinspectie

Een pluim van de onderwijsinspectie

School de Lans heeft op 24 mei 2016 een pluim gekregen van de onderwijsinspectie. Die bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.

In een eerste reactie heeft de inspectie aangegeven:

School de Lans biedt zonder twijfel een uitstekend basisarrangement aan de leerlingen
bij School de Lans grijpt alles goed in elkaar (leerlingenzorg, onderwijskwaliteit, onderwijsondersteuning, onderwijs leerproces)
de omgang met leerlingen verloopt op basis van gelijkwaardigheid en er spreekt wederzijds respect uit
teamleden zijn hierop aanspreekbaar, zowel door collega’s als door leerlingen
de leraren realiseren een taakgerichte werksfeer
de leraar zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten en voor een rustig en een ordelijk verloop van het onderwijsleerproces, rekening houdend met de doelgroep
De school heeft duidelijk oog voor de emotionele en sociale ontwikkeling van de leerlingen
Binnenkort ontvangen wij een schriftelijke beoordeling. Wij zullen u dan verder informeren over de pluim die wij hebben gekregen.

kennis maken met de

vrije school de Lans?

De missie van ons onderwijs is het beschikbaar stellen van onderwijs ten dienste van een positieve ontwikkeling van de samenleving. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het leerplan van het Vrijeschool-, Waldorfonderwijs.

Meer lezen

De inspectie zag een mooi voorbeeld van goed lesgeven. Een leerling kreeg les in staartdelen. Aan het begin van de les begreep de leerling er niets van en vond het moeilijk. De leraar gaf instructie en bleef dicht op de bal om de leerling te begeleiden. Aan het einde van de les was het feest, de leerling begreep de som.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: