Arbeidstoeleiding

Voorbereiding op de periode na de schooltijd

Op School de Lans worden leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voorbereid op de periode na hun schooltijd. We leren de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig functioneren op het gebied van werken, wonen en vrije tijd. Om dit te bereiken bieden wij:

  • praktijkvormend onderwijs
  • kennismakingsstages
  • arbeidoriënterende stages
  • en plaatsingsstages

In het VSO werken we met uitstroomgericht onderwijs. Dit betekent dat wij vanaf het instromen op onze school werken aan een einddoel op het niveau van de leerling. Dit heet het uitstroomprofiel van de leerling.

De Big Five

VSO leerlijnen Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid.

Op school de Lans werken we met de Big Five om al deze onderdelen aan bod te laten komen. De basis van de Big Five zijn vijf leerlijnen van de CED groep. Deze leerlijnen bevatten doelen op het niveau van de uitstroommogelijkheden van de leerling. Voor het onderdeel arbeidstoeleiding maken wij gebruik van de leerlijn voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Hierin staan doelen waaraan de leerling kan werken binnen het VSO op het gebied van voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid.

De geplande doelen per leerling per tijdvak, de evaluatie en het scoren hiervan gebeurt door de klassenleerkracht en wordt verwerkt in ons leerlingvolgsysteem Parnassys, zodat het voor iedereen inzichtelijk is. Hoe wij dit systeem hanteren, kunt u lezen in het document Routeplanning Vrijeschool voor Speciaal Onderwijs School de Lans, van OPP via handelingsplan en lesrooster naar sublesgroepsplan. Ook de leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. In het formulier “De doelen waar ik aan werk” worden met de klassenleerkracht een aantal leerdoelen opgesteld waar de leerling zelf aan werkt en welke ook door de leerling zelf worden geëvalueerd.

Uitstroommogelijkheden leerlingen

De vijf verschillende uitstroommogelijkheden zijn:

  • Belevingsgerichte dagbesteding (leerroute 1)
  • Taakgerichte dagbesteding (leerroute 2)
  • Arbeidsmatige dagbesteding (leerroute 3)
  • Beschermde arbeid (leerroute 4)
  • Loonvormend / Vervolgonderwijs (leerroute 5)

Bij het instromen op onze school wordt door de Intern Begeleider, de orthopedagoog, de ouders en de klassenleerkracht een inschatting gemaakt van het potentiële uitstroomprofiel. Waar komt de leerling terecht als deze onze school verlaat? Deze inschatting wordt gemaakt op basis van de cognitieve, sociale en arbeidsgerichte vaardigheden, interesses en fysieke mogelijkheden van de leerling.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: