Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs op De Lans

Bij het bewegingsonderwijs op de Lans staat het bewegen op je eigen niveau centraal. Tijdens de lessen bieden zoveel mogelijk gedifferentieerd de onderdelen aan zodat iedereen op in of haar niveau deel kan nemen aan de les. We werken vaak in verschillende vakken in kleine groepjes aan uiteenlopende bewegingsactiviteiten en proberen zo alle leerlijnen binnen het bewegingsonderwijs aan bod te laten komen. U moet hierbij denken aan klimmen en klauteren, balanceren, zwaaien, springen, hardlopen, mikken, stoeispelen, doel en tikspelen en bewegen op muziek. Ook doen we met regelmatig activiteiten met de hele groep. Vaak zijn dit tik en trefbalspelen of andere doelspelen maar ook samenwerkingsopdrachten.

Op de eerste plaats proberen we de leerlingen tijdens de lessen plezier in het bewegen bij te brengen maar we hebben ook veel oog voor de componenten die dit soms in de weg staan zoals bijvoorbeeld faalangst, het omgaan met winst en verlies en het op een goede manier samenwerken. Door de leerlingen hier op een goede manier in te begeleiden zien we vaak dat zowel hun sportieve als hun sociale vaardigheden toenemen en ze met veel plezier naar de gymles gaan.

De meeste klassen krijgen twee keer in de week gymles met uitzondering van de klassen die ook nog zwemles hebben of veel naar stage gaan. Zij krijgen één keer in de week gymles. De lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Marijn Donkers.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: