Euritmie en dramalessen

De Lans besteedt veel aandacht aan bewegingsonderwijs. Euritmie is een bewegingskunst waarbij taal en muziek omgezet worden in beweging. Deze lessen worden gegeven door Theo Ruijs.

Vrijeschoolonderwijs vraagt kinderen zich open te stellen. Naar andere leerlingen, naar leerkrachten en naar zichzelf. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het klassikaal gegeven vak euritmie. In deze bewegingsvorm komen klank, ritme en woord samen. Euritmie verbindt, stimuleert de sociale samenhang, maar zorgt er bovenal voor dat kinderen zich openstellen voor de eigenheid in relatie tot de ander en de omgeving. Op basis van deze ervaringen ondersteunt dit vak alle andere vakken en vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs.

Verder werkt Theo Ruijs jaarlijks samen met leerlingen aan diverse theater producties die voor publiek worden opgevoerd. Bekijk de volgende video van Theo Ruijs.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: