Muziekonderwijs

Muziek

Muziek neemt op School de Lans een belangrijke plaats in. Zo wordt elke ochtend  begonnen met een gezamenlijke dagopening van SO en VSO waarin zingen een centrale plek inneemt. Door het jaar heen worden er ongeveer 15 ochtendliederen gezongen die passen in de tijd van het jaar.

De vaklessen muziek en koor worden verzorgd door Mark de Goede. In de vaklessen muziek wordt er op instrumenten gespeeld en gezongen. Op vrijdagmiddag vormen alle VSO-leerlingen gezamelijk het VSO koor. Het koor heeft een zeer veelzijdig repertoire. We zingen en spreken kanons, zeemansliederen, wereldmuziek, pophits, Nederlandstalig repertoire en muziek van vroeger. Veelal worden de liedjes begeleid op piano, accordeon, gitaar en percussie. De nadruk ligt op het sociale aspect van het musiceren en alle leerlingen worden op hun eigen niveau aangesproken.

Er vinden regelmatig optredens plaats, zowel in als buiten de school. Bij het vieren van de jaarfeesten en de weekopeningen speelt muziek een grote rol. Sinds 2008 vindt er jaarlijks, in het voorjaar, een optreden plaats van het hele VSO-koor in Tolzicht, een ouderenvoorziening in Brummen.

Met de leerlingen in het VSO wordt er naast het musiceren ook aandacht besteed aan basale muziektheorie en muziekgeschiedenis. Hierbij wordt de muziekmethode 'Eigenwijs digitaal' gebruikt. De eindtermen van het SLO voor het vak muziek worden hierbij aangehouden.

Ouders, verzorgers, familie, buren en bekenden van onze leerlingen worden van harte uitgenodigd om het VSO koor bij te wonen. Het vindt plaats in onze eigen zaal op de vrijdagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur.

Het is prettig als u hierover van tevoren even contact opneemt met Mark de Goede. Zijn e-mailadres is: m.degoede@schooldelans.nl

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: