Onze klassen

De afdelingen van onze school

Onze school bestaat uit drie afdelingen, namelijk SO, VSO en twee VOLansklassen.

  • 'De Appelboom' (SO 1): 4 tot 7 jaar
  • 'De Eik' (SO 2):  7 tot 10 jaar
  • 'De Wilg' (SO 3): 10 tot 12 jaar
  • 'De Linde' (VSO 1): 12 tot 15 jaar
  • 'De Vlier' (VSO 2): 14 tot 16 jaar
  • 'De Beuk' (VSO 3a): 16 tot 20 jaar (praktisch lesprogramma)
  • 'De Ceder' (VSO 3b): 16 tot 20 jaar (theoretisch lesprogramma)
  • 'De Hazelaar (VSO): 12 tot 14 jaar (onderwijs op VMBO-T tot en met VWO niveau)
  • 'De Berk' (VOLans-klas): 12 tot 18 jaar (onderwijs op VMBO-T tot en met VWO niveau)

De Appelboom (SO 1)

In deze klas zitten onze jongste leerlingen: vier tot zeven jaar oud. Linda Leemkuil is de leerkracht van deze klas.  Esther van Breda is leerkrachtondersteuner en Margriet Verschuren is de onderwijsassistent.

De Eik (SO 2)

De leerlingen van de SO 2 klas zijn zeven tot tien jaar oud. De leerkracht is Ellen Ansems de Vries. John Rosenhart is leerkracht ondersteuner. Zij worden ondersteund door de onderwijsasasistenten Malene Commijs en Margriet Verschuren.

De Wilg (SO 3)

In deze oudste klas van de SO afdeling zitten de leerlingen van tien tot twaalf jaar oud. De klassenleerkrachten zijn Mark de Goede en Manon Oeben . Zij worden ondersteund door de onderwijsassistenten Karlijn Timmerman.

De Linde (VSO 1)

Marlot Pieterse en Paulien Wiersma zijn de leerkrachten van deze klas. Zij worden ondersteund door de onderwijsassistenten Monique Menger en Janine Peters.

De Vlier (VSO 2)

VSO 2 is de middelste bovenbouwklas. Jan Westerink en Paulien Wiersma zijn de klassenleerkrachten, zij worden ondersteund door de leerkrachtondersteuner Ariane Soldati.

De Beuk (VSO 3A)

De leerkracht van deze klas is Hilla van Dam. Zij worden ondersteund door leerkrachtondersteuner Bram de Waal en de onderwijsassistenten Jeanet Post en Dorien Weening.

De Ceder (VSO 3B)

De leerkrachten van deze klas zijn Mar Labij en Bas Witteveen.

De Hazelaar (VOLans-klas)

De leerkrachten van deze klas zijn Merel van der Donk en Wim Wibbelink.

De Berk (VOLans-klas)

Deze groep is schooljaar 2016-2017 gestart.

In deze groep zitten onder andere leerlingen die thuis hebben gezeten en de weg naar school weer hebben gevonden.
In deze groep is het mogelijk om, op basis van individuele trajecten, een diploma voortgezet onderwijs te halen. De trajecten lopen van  Vmbo-t tot en met VWO niveau. De docenten zijn Rick van der Locht , Frank Schagen en Merel van der Donk. Ze worden ondersteund door Marjolein Grotenbreg en Anneko Imke Markerink.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: